Cannabis unguentum (konopná mast)
Spor řešil opakovaně Ústavní soud České republiky, viz rozhodnutí ústavního soudu pod č.j. II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14 uvedená na http://nalus.usoud.cz Spor rovněž řešil Evropský soud pro lidská práva pod čj. 66981/12, č.j. 1332/13/, č.j. 79490/13, čj.20049/14 a č.j. 47921/14, viz: cannainsider.eu