Cannabis lubricant (konopný lubrikant)

Povinnost soudu členské země EU položit Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku je dána čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a třemi nálezy Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1009/08 (zejména body 22 a 30 rozsudku, sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012