Nájemní smlouva nevládních organizací na adresu Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc