Transparentní účet Cannabis is The Cure,z.s., číslo účtu 8243027001/5500