Cannabis is The Cure, z,s. IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc (založeno ke dni 14.7.2004), zastupující dle § 441 o.z. a § 50 tr. ř. a anti diskriminačních ustanovení ochrany právnickými osobami dle o.s.ř. a s.ř.s. poškozené členy právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (zveřejněno dne 14.7.2004) a zveřejnění prvního legislativního návrh zastavení kriminalizace občanů Konopí je lék (77 signatářů. zveřejněno ke dni 21.3.2008) a poškozené členy Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. (založeno společenství investorů výzkumu ke dni 14.7.2000) a poškozené zřizovatele Edukativní konopné kliniky založené v roce 2008, kterými jsou poškozená společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, z.s., poškozená odborná společnost Konopí je lék,z.s. a poškozená otevřená společnost Ateliér ALF,z.s.