Valná hromada členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) na Mezinárodní den lidských práv dne 10.12.2017

Zmocnění ke dni 10.12.2017 najdete na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.cz Návrhy, podněty, stížností, žaloby, protižaloby, odvolání a dovolání členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) do 10.12.2017 a Škody způsobené Českou republikou právnickým a fyzickým osobám zapojeným do výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) od neoznámené novelizace výroby konopí jako léku (§ 8 ZoNL novelizován bez notifikace zákonem č. 141/20019 Sb.) s variantami (1-5) do 1.1.2010 najdete na http://nahrada-skody.blogspot.czŠkody od 1.1.2010 a aktivní řízení ke dni 10.12.2017 


Poškozené právnické a fyzické osoby zapojené do výzkumu a jejich soudní a správní řízení ke dni 10.12.2017 - NAJDETE ZDE  doložené v rozhodnutí Krajského státní zastupitelství v Ostravě dne 27.11.2017 číslo jednací 1 KZN 7195/2017-29 asociaci Cannabis is The Cure,z.s. o porušení Evropské úmluvy a práva Společenství jednáním orgánů činných v trestním řízení u Okresního soudu a Okresního státního zastupitelství v Prostějově (trestní řízení - škody - Edukativní konopná klinika, výzkumnická farma konopí Ospělov, Konopná apatyka královny koloběžky první), které najdete na http://european-cannabis.blogspot.cz


Poškozeni zakladatelé European Ecumenical Church of Nature (Městský soud v Praze č.j. 11 A 1/2017, návrh na určení lhůty rozhodnutí ze dne 6.12.2017) investoři, filantropové a mecenáši výzkumu sdružení ve Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. (Společenství ESO, z.s.)a jeho členové (s názvy a sídly do dne 10.12.1017)

Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky: 
 • Ateliér ALF,z.s., 
 • Konopí je lék,z.s. a 
 • Art Language Factory,z.s. 
zastoupeni společně jako poškozené právnické a fyzické osoby asociací 
 • Cannabis is The Cure,z.s. a  
 • Fyzické osoby - členové výzkumu 
s aktivními soudním nebo správními řízeními a návrhy obnov řízení, návrhy přezkumů a trestní/kárných podnětů(abecedně s úvodem u rodiny vedoucího výzkumu k povinným advokátním zástupcům a zástupcům u Evropského soudu pro lidská práva)

 • Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů z.s. (ESLP, ÚS ČR a NS a NSZ atd.) 
 1. Dvořákovi (Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková), kromě cca 15 advokátů pro prvoinstanční rozhodnutí zmocnili v letech 2007-2017 k dovoláním, kasačním, ústavním a evropským stížnostem advokáty Mgr. Andreeho z Olomouce (1x), Mgr. Kovaříkovou z Olomouce (5x), Mgr. Davida z Prahy (1x), Mgr. Burgeta z Prostějova, Mgr. Kovářovou z Brna (1x), Mgr. Popelku z Prostějova (1x), JUDr. Klimeše z Olomouce (1x), Mgr. Skalického z Prahy (1x), Mgr. Adrleho z Přerova (5x), JUDr. Kořínkovou z Prahy (1x) a generálně zmocnili k zastupování do 10.12.2017 rovněž poškozenou asociaci Cannabis is The Cure,z.s. také další členové výzkumu 
 2. Kočířovi (Jan Kočíř, navržen na statutárního zástupce ke dni 10.12.2017) 
 3. Káňovi (Radka Káňová, navržena na statutární zástupkyni Cannabis is The Cure,z.s. ke dni 10.12.2017, DČ)
 • Ateliér ALF, z.s. (ESLP, ÚS ČR a NS a NSZ atd.)
 1. Slavíkovi (František Slavík, statutární zástupce)
 2. Boudní (Slavomil Boudný, statutární zástupce) 
 3. Vybíralovi (Vladimír Dopita, statutární zástupce zastupuje aktuálně vězněného Davida Vybírala, podáno dovolání NS ČR) 

 • Art Language Factory, z.s. (ESLP, ÚS ČR a NS a NSZ atd.)
 1. Pospíšilovi (Josef Pospíšil, statutární zástupce) 
 2. Rybářovi (Marek Rybář, statutární zástupce) 
 3. Čechmánkovi (Vladimír Dopita, Janem Prokešem zmocněný statutární zástupce, který  zastupuje aktuálně vězněného Davida Čechmánka, podáno dovolání NS ČR)